หน้าหลัก ข้อมูลโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ

โครงการทางเชื่อมต่อทางเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา - อาจณรงค์ (S1)

กระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) พิจารณาดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือกรุงเทพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ท่าเรือกรุงเทพเป็นท่าเรือที่มีความทันสมัย และรองรับต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการขนส่งสินค้าในอนาคตได้ โดย กทท. ได้ทำการศึกษาจัดทำผังการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ ระยะที่ 6 ซึ่งมีแนวคิดที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของท่าเทียบเรือตู้สินค้า (Container Ports) ให้มีการเก็บกองในแนวสูง รวมทั้งบูรณาการพื้นที่ด้านหลังท่าเทียบเรือเพื่อรองรับการปฏิบัติการของท่าเรือกรุงเทพ เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ซึ่งประกอบด้วย คลังสินค้าเข้า เขตปลอดภาษี (Free Zone) ขนาดใหญ่ ลานบริหารจัดการรถบรรทุก และยังมีสถานีบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออกอยู่ในบริเวณเดียวกัน รวมทั้งมีแนวคิดในการพัฒนาการเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพกับทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) เป็นทางขึ้น-ลงทางพิเศษที่เชื่อมต่อกับบริเวณพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าของท่าเรือกรุงเทพกับทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยังทางพิเศษบูรพาวิถีและเชื่อมต่อกับทางพิเศษฉลองรัชในทิศทางไปยังถนนจตุโชติและถนนวงแหวนรอบนอกกรุเทพมหานครด้านตะวันออก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของท่าเรือกรุงเทพและแก้ไขปัญหาจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบท่าเรือกรุงเทพ ทำให้รถบรรทุกสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าของท่าเรือสามารถเดินทางเชื่อมต่อกับทางพิเศษได้โดยตรง รอบรังความต้องการขนส่งสินค้าและการเติบโตทางเศรษฐกิจดาวน์โหลด