หน้าหลัก ข้อมูลโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมผู้ติดต่อและประสานงานกลางของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา
บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
คุณพศวร์ เลิศวิสุทธิ์
0 2318 7235 ต่อ 451
podsavee.l@chotichinda.comผู้ติดต่องานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
บริษัท เอพซิลอน จำกัด
คุณบุษรา เสาวภาพ
0 2920 9930
bussara.eps@gmail.comผู้ติดต่องานด้านวิศวกรรมสำรวจและธรณีวิทยา
บริษัท ไวส โปรเจ็ค คอนซัลติ้ง จำกัด
คุณกนกเนตร ขึ้นนกคุ้ม
0 2583 4405
kanoknet.wpc@gmail.com

ผู้ติดต่องานด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์
คุณวาลิกา ภาณุพินทุ
0 2948 6014
pdc_con@yahoo.co.th