หน้าหลัก ข้อมูลโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ

ความก้าวหน้าของโครงการ

กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการที่ผ่านมาในด้านต่างๆ ที่ได้ดำเนินการในพื้นที่โครงการ ได้แก่ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสำรวจข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมด้านวิศวกรรมต่างๆ