หน้าหลัก ข้อมูลโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ)

ผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์สวีทส์แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 305 ท่าน ซึ่งภาพบรรยากาศการประชุมแสดงดังนี้


ภาพบรรยากาศกิจกรรมการจัดประชุม


วีดีทัศน์ประกอบการประชุม

สื่อประชาสัมพันธ์