หน้าหลัก ข้อมูลโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ

การพบประหารือและรับฟังความคิดเห็นผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการ

ดำเนินการเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ศึกษาของโครงการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของชุมชน กรณีมีการพัฒนาโครงการ และเพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการแก่ผู้นำชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหารส่วนราชการในพื้นที่ศึกษา
บรรยากาศการเข้าพบและหารือร่วมกับผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่เขตคลองเตย
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเขตคลองเตย


บรรยากาศการเข้าพบและหารือร่วมกับผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่เขตพระโขนง
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพระโขนง
การพบปะหารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำชุมชนเขตพระโขนง
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตพระโขนง
การพบปะหารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำชุมชนคลองเตย
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตคลองเตย